Activitats EDUCACIÓ INFANTIL


EL PISET DEL SOL I LA LLUNA (una ma de contes)

PRÀXIES divertides


Colors
Parelles
Endevina, Què és?Formes


CONTE amb onomatopeies EL TRENCONTES SPCCANÇONETES

JUGAM AMB SONS

http://www.cultura.gob.mx/multimedia/Exploradores/index2.html


TREBALLAM EMOCIONSJugam???

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/ara_belbo/archivos/intro.html


Esperam que us divertiu amb aquestes feinetes.
CONTES