Activitats PRIMER I SEGON


ENTRENAM LA LECTURA
Competència lectora (Castellà)


http://www.disanedu.com/aplicaciones/competencia-lectora/

Seqüències temporals


http://conteni2.educarex.es/mats/11343/contenido/index2.html